Texte zur Künstlerin Petra Lemmerz


Rüdiger Heise / Applaus Kultur-Magazin: Petra Lemmerz, 10/2004

Ausstellungsinformation September 2004

Volker Himmelberg: "Meteoriten", Mai 2004

zurück zu Petra Lemmerz